Rekomendacijos po filtro valymo

Rekomendacijos po filtro valymo

Diagnostinė patikra

Prieš įmontuojant švarų DPF, būtina atlikti diagnostinę patikrą naudojantis atitinkama

diagnostikos įranga, siekiant nustatyti bet kokius kodus, taikytinus ECU ribose. Taip pat būtina atlikti išsamią patikrą žemiau išvardintų komponentų, kadangi vieno iš jų ar derinyje su kitais gedimas gali sukelti DPF gedimą.

1. DPF slėgio vamzdžiai ir davikliai – patikrą būtina atlikti siekiant įsitikinti, kad

vamzdžiai nėra pažeisti ar užsikimšę ir visi davikliai veikia tinkamai.

2. Tepalo lygis – tuo atveju, jeigu tepalo lygis yra aukštas, tai reiškia, kad jis

užsiteršė kuru, nepavykusios regeneracijos rezultate. Papildomas/ ekstra kuras,

kuris įtakoja išmetimo temperatūros padidėjimą, gali patekti į variklio karterį, tokiu

būdu užteršdamas variklio alyvą ir taip pat gali įtakoti gedimą, nes variklis gali

pradėti veikti nekontroliuojamai, naudodamasis savo karterio tepalu. Bus būtina

pakeisti tepalą.

3. Tepalo specifikacija – patikrinkite, ar naudojamas tinkamos specifikacijos

variklinis tepalas pagl jūsų varilkio tipą.

4. Kuro priedas (kai taikytina) – fiziškai patikrinkite kuro priedo lygį ir

atitinkamai papildykite priedo baką. Paprastai būtina laikytis gamintojo procedūros

(specelizuoto serviso), siekiant perprogramuoti ECU į naują priedo lygį.

5. Daviklių patikra – patikrinkite visus daviklius (tokius, kaip deguonies, slėgio

davikliai), norėdami įsitikinti, kad jie švarūs ir veikia teisingai.

6. EGR (IDR) sistema – patikrinkite, ar tinkamai veikia Išmetamųjų Dujų

Recirkuliacijos vožtuvas ir ar nėra apgadintas, ar užsikimšęs EGR vamzdis.

7. Būtina atlikti šių vienetų patikrą – oro srauto matuoklis, variklis ir turbo

nusidėvėjimas, purkštukai (tuo atveju, jeigu jie yra pralaidūs arba perpildo kuru,

taip pat būtina patikrinti sandarumą), taip pat dėl galimų gedimų būtina patikrinti

kaitinimo žvakės būklę ir ECU.

• DPF sumontavimas

Kai tik sumontavote švarų DPF, reikės atitinkamos diagnostinės įrangos, kad būtų galima

perstatyti ECU sutinkamai su gamintojo nurodymais. Tai apims pranešimą automobilio ECU,

kad buvo sumontuotas naujas DPF, suodžių skaitliuko nustatymą ir diferencinių slėgio daviklių

sukalibravimą. To neatlikus, galite sugadinti švarų DPF, nes transporto priemonė neatpažins, kad

buvo įmontuotas naujas DPF. Kai kuriais atvejais, į nustatymą gali įeiti ir dirbtinis

regeneravimas.

Jeigu nebus laikomąsi šiose instrukcijoje nurodytų procedūrų, švarus DPF užsikimš

per labai trumpą laiko tarpą ir, gali būti, kad jo nebebus galima regeneruoti. Tokiu

atveju GARANTIJA NEBEGALIOS. Jeigu turėtumėte papildomų klausimų ar problemų, maloniai prašome su mumis susisiekti